Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Срібненська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04341945) був реорганізований і увійшов до складу Покровської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

2019

УКРАЇНА

СРІБНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 14.12.2018 № VII/36-1

с.Срібне

Про сільський бюджет на 2019 рік

   Керуючись Бюджетним кодексом України ,  статті 26   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», рішення райради від 12.12.2018 року № VII/28-4 «Про районний бюджет на 2019 рік», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Визначити на 2019 рік:
  • доходи  сільського бюджету  у сумі 2690800,00 грн., в тому числі   доходи загального фонду сільського бюджету – 2681800,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету  - 9000,00 грн.,  згідно з додатком 1 до цього рішення.
  • видатки сільського бюджету в сумі 2690800,00 грн., у тому числі видатки загального  фонду сільського бюджету  2351800,00 грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету  339000,00 грн., в т.ч. бюджет розвитку 336600,00 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.
  • профіцит за загальним фондом сільського бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 330000,00 грн., згідно з додатком  2 до цього рішення.
  • Дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі у сумі 330000,00 грн., згідно з додатком  2 до цього рішення.

-   Оборотний   залишок  бюджетних коштів  сільського бюджету  у сумі  10000,00 грн., що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2.  Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити розподіл  витрат сільського бюджету на реалізацію заходів, які фінансуватимуться по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Срібненської сільської ради на 2019 рік згідно з додатком  4 до цього рішення.

4.  Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік  до доходів  належать надходження  визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

5.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

5.2. У частині фінансування  є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

       6. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з  відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

      7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

       8.  Розпоряднику коштів сільського бюджету:

8.1.   Забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до  встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення  розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які  споживаються  бюджетними установами.

 8.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

8.3. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України.

8.4. Протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

8.5. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства:

здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

     9. Бюджетні зобов’язання  за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету, по яких у 2018 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників  коштів, вважаються кредиторською заборгованістю сільського  бюджету і підлягають виконанню у 2019 році.

 

   10. Надати право сільському голові:

     10.1. У міжсесійний період приймати розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях сільської ради:

10.1.1. Про перерозподіл видатків між заходами та розділами Програми економічного і соціального розвитку Срібненької сільської ради на 2019 рік та інших місцевих програм, затверджених сільською радою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого в сільському бюджеті на її виконання.

10.1.2. Про врахування у сільському бюджеті, а також визначення  напрямку подальшого використання  коштів трансфертів:

 

- з   районного бюджету, що виділяються додатково на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

- з  інших бюджетів  на виконання регіональних та місцевих програм та спільних заходів.

           10.1.3. Про виключення з сільського бюджету коштів трансфертів з районного бюджету та інших бюджетів    на підставі законодавчих та інших  нормативних актів.                                                                                                                                                   

        10.2. Отримувати відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України позики для покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахувань  відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

           10.3. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

        11.  Додатки до цього рішення  є його невід'ємною частиною.

        12.  Рішення вступає  в дію з 01 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року

        13. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову (Сєдаш) та голову постійної комісії сільської ради з  питань планування, бюджету та фінансів (Солдатенко).

 

Сільський   голова                                                                    О.М.Сєдаш

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *