Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Срібненська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04341945) був реорганізований і увійшов до складу Покровської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

рішення сесії сільської ради

СРІБНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

          ПОКРОВСЬКОГО  РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 12.02.2020 року  № VII /46–28

с.Срібне

 

Про розроблення детального плану території

сел Срібне, Ясенове, Запоріжжя, Троїцьке, Горіхове

Срібненської сільської ради Покровського району

Донецької області

 

     Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 4, 8, 10, 19, 25 Закону України «Про врегулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказом Міністерства регіонального будівництва України від 16.11.2011 р. № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст. 17 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та у зв»зку з відсутністю  детального плану  території сел Срібне, Ясенове, Запоріжжя, Троїцьке, Горіхове  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Розробити детальний план території  населенних  пунктів  Срібне, Ясенове, Запоріжжя,   Троїцьке,   Горіхове     Покровського   району  Донецької області   загальною   площею 33,83 га  для будівництва   водогону,     а саме ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

с.Срібне-  7,07 га

с.Ясенове- 8,58 га

с.Запоріжжя-3,78га

с.Троїцьке-5,0га

с.Горіхове-9,4 га

2.Замовником детального плану території визначити Срібненську сільську раду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території визначити  Срібненську   сільську раду.

4.Уповноважити сільського голову,  Сєдаш Олександра Миколайовича, укласти договір щодо розроблення детального плану території, зазначеної в п. 1 даного рішення, з ФОП «Сурілов М.В.»

5.Детальний план території подати на розгляд та затвердження сільської ради в установленому законом порядку.

6.       Виконавчому комітету  Срібненської  сільської ради забезпечити:

  6.1.  складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на       

  розроблення детального плану території;

  6.2.  надання розробнику вихідних даних, в тому числі топографічних планів в М 1:2000;

  6.3.  проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів згідно з порядком встановленим Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

  6.4.  загальну доступність та оприлюднення матеріалів детального плану території відповідно до вимог чинного законодавства;

  6.5.  попередній розгляд матеріалів щодо розроблення детального плану території архітектурно-містобудівною радою відповідного рівня;

  6.6.  оприлюднити це рішення з визначенням правових, економічних та екологічних наслідків шляхом його опублікування на сайті (sribne.rada.org.ua) та на дошці оголошень Срібненської сільської ради у двотижневий строк з дня прийняття цього рішення/

7.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської  етики, земельних  ресурсів, екології , комунального майна, законності   і  правопорядку .

 

 

 

Сільський голова                                                                      О.М.Сєдаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРІБНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

          ПОКРОВСЬКОГО  РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 12.02.2020 року  № VII /46 –6

с.Срібне

 

Про актуалізацію наявних генеральних планів

населенних пунктів

             Розглянувши проекти планування і забудови ( генеральний план) населенних пунктів Срібненської сільської ради, а саме с. Срібне,с. Ясенове, с.Запоріжжя, с.Троїцьке, с.Горіхове, с.Новоандріївка, с.Українка,  Богданівка, с.Преображенка  та враховуючи те, що реалізація проектів генерального плану в намічені строки не відбулась, а проекти планування і забудови територій названих сіл  на теперішній час ще актуальні і можуть і надалі використовуватись для вирішення питань розвитку, планування, розроблення місцевих містобудівних програм і програм соціально економічного розвитку  населенних пунктів, керуючись ст.2,16, 24 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 12 Закону України « Про основи містобудування» та відповідно до ст. 26 п. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Актуалізувати наявні генеральні плани сел, а саме; с. Срібне, с.Ясенове, с.Запоріжжя, с.Троїцьке, с.Горіхове ,с.Новоандріївка, с.Українка, с. Богданівка, с.Преображенка, розроблені проектно-вишукальним інститутом «Донецкагропроект» в 1992 році.

2. Продовжити термін дії проектів планування і забудови (генерального плану)  сел Срібне, Ясенове, Запоріжжя, Троїцьке, Горіхове, Новоандріївка, Українка,  Богданівка, Преображенка, розроблені проектно-вишукальним інститутом «Донецкагропроект» строком на 5 років.

3.Використовувати актуалізовані  генеральні  плани до закінчення робіт з оновлення  містобудівної документації та затвердження нових генеральних планів.

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійно діючу комісію    з   питань  регламенту, депутатської  етики, земельних  ресурсів, екології , комунального майна, законності   і  правопорядку.

 

 

 

Сільський голова                                        О.М.Сєдаш

 

 

СРІБНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

          ПОКРОВСЬКОГО  РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 12.02.2020 року  № VII /46 –7

с.Срібне

Про проведення інвентаризації земель

в межах населенних пунктів

 

           З метою забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням і охороною земель, визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь; встановлення місця розташування об’єктів землеустрою; виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням; узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, та у Державному земельному кадастрі;прийняття за результатами інвентаризації земель відповідних рішень та здійснення землеустрою, вирішення питань розвитку, планування, розроблення місцевих містобудівних програм і програм соціально економічного розвитку  населенних пунктів, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 83,  184 Земельного кодексу України, ст.26, 35 ЗУ «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»  сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

1.Провести інвентаризацію земель  населенних  пунктів  Срібне, Ясенове, Запоріжжя, Троїцьке, Горіхове, загальною площею 33,83 га,а саме;

с.Срібне-  7,07 га

с.Ясенове- 8,58 га

с.Запоріжжя-3,78га

с.Троїцьке-5,0га

с.Горіхове-9,4 га

2.Доручити сільському голові Сєдаш О.М.  укласти договори на  виготов-лення технічної документації по інвентаризації земель з суб»єктами господарювання,що мають відповідні сертифікати на виконання зазначених робіт.

3.Фінансування робіт, пов»язаних з інвентаризацією земель населенних пунктів,передбачити  за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації підлягає затвердженню Срібненською сільською радою.

5. Координацію дій за виконанням даного рішення  покласти на постійно діючу комісію    з   питань  регламенту, депутатської  етики, земельних  ресурсів, екології , комунального майна, законності   і  правопорядку.

 

 

 

Сільський голова                                    О.М.Сєдаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Шановні відвідувачі!

Офіційний веб-сайт Срібненської сільської ради створений з метою забезпечення населення достовірною, об'єктивною і повною інформацією про роботу сільської ради, депутаського корпусу та виконавчого комітету.

Виконавчий апарат ради щодня працює для вас, для забезпечення потреб населення.

Сподіваємось, що наш сайт стане для вас інформативним, корисним і цікавим. 

 

 

З повагою,
Колектив Срібненської сільської ради


 

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності

регуляторного акта

«Про підвищення ефективного використання майна комунальної власності»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення сесії сільської ради від 27.09.2011 №VІ/10-2«Про підвищення ефективного використання майна комунальної власності»

Назва виконавця заходів з відстеження: Срібненська сільська рада

Цілі прийняття регуляторного акта: Положення про порядок передачі майна комунальної власності територіальної громади в оренду, Методика розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади, Положення про порядок проведення конкурсу на право майна комунальної власності територіальної громади,  Типовий договір оренди нерухомого майна розроблені з метою приведення їх у відповідність до законодавства України, належного правового оформлення орендних правовідносин та підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади  і збільшення надходжень до бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження: з 02.05.2019 по 10.05.2019року.

Тип відстеження: періодичне

Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

 Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

1. Кількість укладених договорів оренди майна комунальної власності.

2. Сума надходження орендної плати.

Кількісні та якісні значення показників результативності актів:

 

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кількість укладених (діючих) договорів оренди майна комунальної власності, од.

4

2

2

1

Сума надходжень орендної плати,  грн.

4,0

2,0

2,0

1,0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.

На сьогодні відсутні додаткові вільні приміщення комунальної власності для здачі в оренду. За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або збільшення зростання показників результативності регуляторного акта. Показники результативності акта будуть визначені при проведені періодичних  відстежень, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного акта та ступінь досягнення цілей.

 

 

Сільський голова                                                                          О.М.Седаш

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців

 Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення сесії

Срібненської сільської ради від 17.01.2012 №VІ/15-1  «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» (зі змінами)

Назва виконавця заходів з відстеження: Срібненська сільська рада

Цілі прийняття регуляторного акта:  забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України;  відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням єдиного податку; оптимізація ставок єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності з урахуванням балансу інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання .

Строк виконання заходів з відстеження: з 02.05.2016 по 10.05.2019 року.

Тип відстеження: періодичне

 Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

 Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

 Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

1. Кількість платників єдиного податку.

2. Сума надходження єдиного податку.

Кількісні та якісні значення показників результативності актів:

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кількість платників єдиного податку, осіб

20

24

30

31

Сума надходжень  від єдиного податку, грн.

191994,0

1156481,7

1599012,8

1505823,7

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі вищевказаних показників періодичного відстеження можна зробити висновок, що регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку, але у зв’язку зі змінами до Податкового кодексу України необхідно прийняти нове рішення про встановлення єдиного податку для фізичних осіб - підприємців на 2020 рік.

Сільський голова                                                                          О.М.Седаш

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *