Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Срібненська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04341945) був реорганізований і увійшов до складу Покровської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Рішення сесій 2020р.

Рішення Срібненської сільської ради від 12.12.2019р. № VII/45-1 "Про сільський бюджет на 2020 рік"

                                                                        

СРІБНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОКРОВСЬКОГО  РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 12.12.2019року  № VIІ / 45 - 1

с.Срібне

 

Про сільський бюджет на 2020 рік

 

   Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  враховуючи  Закон України «Про Державний бюджет України на 2020» прийнятий14 листопада 2019 року , рішення Покровської районної ради від 10.12.2019 р. № VII/34-5 « Про районний  бюджет на 2020 рік», сільська рада:

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Визначити на 2020 рік:

     доходи сільського бюджету в сумі  2552600 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2543200 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету 9400 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

     видатки сільського бюджету в сумі 2552600 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2149700 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету 402900 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

    профіцит за загальним фондом сільського бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 393500 гривень згідно із додатком  2 до цього рішення;

 

    дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 393500  гривень  згідно з додатком  2 до цього рішення;

 

    оборотний  залишок  бюджетних коштів  сільського бюджету  у сумі  10000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду сільского бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити перелік заходів соціально – економічного розвитку на 2020 рік, фінансування яких буде здійснено за рахунок сільського бюджету  згідно  з додатком 4 до цього рішення.

 

4. Затвердити перелік об’єктів будівництва, які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського бюджету у 2020 році, згідно з додатком 5 до цього рішення .

 

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

6.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

6.2. У частині фінансування  є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з  відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету загального фонду на:

 

оплату праці працівників бюджетних установ;

 

нарахування на заробітну плату;

 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 

забезпечення продуктами харчування;

 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 

поточні трансферти населенню;

 

оплату енергосервісу.

 

9.Срібненському сільському голові:

9.1 Надати право на:

 здійснення  позик для покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахувань відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;

 розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах    розміщення    тимчасово    вільних    коштів    сільського бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

9.2. Здійснювати відображення змін до розпису сільського бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за відповідними кодами.

 

9.3.Надати право  у міжсесійний період приймати розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях сільської ради:

9.3.1  Про перерозподіл видатків між заходами та розділами Програми економічного та екологічного  розвитку Срібненської сільської  ради Покровського району Донецької області на 2020 рік та інших місцевих програм, та інших місцевих програм,затверджених сільською радою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого в сільському бюджеті на її виконання.

9.3.2 Про врахування у сільському бюджеті, а також визначення  напрямку подальшого використання  коштів трансфертів з   державного, обласного та районного  бюджетів, що виділяються додатково  на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

9.3.3 Про виключення з сільського бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, обласного та  районного бюджету  на підставі законодавчих та інших  нормативних актів.                                                                                                                                                  

9.3.4 Про перерозподіл видатків між загальним та спеціальним фондами, за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень з відповідним відображенням за кодами класифікації, у тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов’язань за 2019 рік, узятих на облік органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2020 року, між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним  фондами бюджету.

10.   Розпоряднику коштів сільського бюджету:

10.1.   Забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до  встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення  розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які  споживаються  бюджетними установами.

 10.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

10.3. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України.

10.4. Протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.5. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства:

- здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких  визначені цим розпорядженням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

         11. Додатки до цього рішення є його невід’ємною  частиною.

12. Рішення діє з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.  

         13. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову (Сєдаша О.М.), постійну комісію сільської ради з  питань планування бюджету та  фінансів ( Солдатенко О.М.).

 

 

Сільський голова                                        Сєдаш О.М.

Додатки

https://rada.info/upload/users_files/04341945/87a46644968da26386706a94058dc649.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04341945/4fa72dcf486a2275a26b345d8136cba6.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04341945/52200d122d4d20081b6fa7996240d8b6.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04341945/3f6018ce5a2b31933d4f7e79775a94e5.doc

https://rada.info/upload/users_files/04341945/de0144e3448400117791aa18cd7ffd5c.doc


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *