Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Срібненська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04341945) був реорганізований і увійшов до складу Покровської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

2018

       СРІБНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОКРОВСЬКОГО  РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15.12.2017 року  № VIІ / 26 - 3

с.Срібне

 

Про сільський бюджет на 2018 рік

 

   Відповідно  Бюджетного кодексу України ,  статті 26   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Визначити на 2018 рік:
  • доходи  сільського бюджету  у сумі 2607,8 тис. грн., в тому числі   доходи загального фонду сільського бюджету – 2599,4 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету  - 8,4 тис. грн.,  згідно з додатком № 1 до цього рішення.
  • видатки сільського бюджету в сумі 2607,8 тис. грн., у тому числі видатки загального  фонду сільського бюджету  2149,1тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету  458,7 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку 450,3 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.
  • профіцит сільського бюджету 450,3 тис. грн. , у тому числі  загального фонду 450,3 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком № 3 до цього рішення.
  • дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 450,3 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) , згідно з додатком № 3 до цього рішення.

            2. Визначити  оборотний  касовий залишок  бюджетних коштів  сільського бюджету  у сумі  10,0 тис. грн.

  1. Затвердити на 2018 рік перелік програм соціально-економічного, фінансування яких буде

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

        4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  сільського  бюджету на  2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного (місцевого) боргу;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

           5.  Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до  встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення  розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які  споживаються  бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

6. Установити:

6.1.   У загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік  до доходів  належать надходження  визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

6.2.  Джерелами формування  спеціального фонду сільського бюджету  на 2016 рік у частині доходів є надходження визначені статтею  69¹, 71 Бюджетного кодексу України. Кошти спеціального фонду бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

6.3. Бюджетні зобов’язання  за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету, по яких у 2017 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників  коштів, вважаються кредиторською заборгованістю сільського  бюджету і підлягають виконанню у 2018 році.

      7. Надати право сільському голові:

7.1.Приймати в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням  на сесії сільської ради:

7.1. 1.Про перерозподіл асигнувань між:

- напрямками витрат за функціональною та економічною ознаками, у тому числі у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків сільського бюджету;

- загальним та спеціальним фондом за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень із зміною обсягу профіциту загального фонду сільського бюджету та дефіциту спеціального фонду сільського бюджету, у тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов’язань  за  2017 рік, узятих на облік органами  Державної казначейської служби  України за станом на 1 січня 2018 року.

7.1.2. Про врахування у складі  сільського бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів  трансфертів  з державного, обласного та  районного бюджетів, виділених на підставі законодавчих та нормативних актів.

 

7.1.3. Про виключення із складу сільського бюджету  коштів трансфертів  з державного, обласного та  районного бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.

7.2. Отримувати відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України позики для покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахувань  відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

7.3. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

             8.  Додатки до цього рішення  є його невід'ємною частиною.

             9. Рішення вступає  в дію з 01 січня 2018 року і діє до 31 грудня 2018 року

              10. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову Сєдаш О.М. та голову постійної комісії сільської ради з  питань планування, бюджету та фінансів Солдатенко О.М.

 

Сільський   голова                                                                    О.М.Сєдаш

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *